dissabte, 22 de novembre de 2008

Benvinguts a l'AEE

Benvinguts a l'Associació Esportiva Escolar (AEE) de Sant Llorenç de Morunys. Es tracta d'una entitat privada amb personalitat jurídica pròpia i capacitat d'obrar, sense ànim de lucre, formada per persones físiques (pares, professorat i exalumnat), els objectius bàsics de la qual són el foment, l’organització, la coordinació i la pràctica de l’activitat física i esportiva en els centres docents SES DE SANT LLORENÇ DE MORUNYS i CEIP VALL DE LORD, fora de l’horari lectiu, tot potenciant la dimensió educativa de l’esport. L'activitat esportiva d’aquesta entitat esportiva tindrà en compte els projectes educatius dels centres docents amb els que està vinculada i és durà a terme amb caràcter de lleure, o sigui, sense participar en competicions organitzades per les federacions esportives catalanes. Per participar en les activitats de l'AEE i gaudir dels avantatges del PCEE cal ser soci (gratuït) de l'esmentada associació.