dimecres, 18 de novembre de 2009

I congrés mundial de l'esport escolar

Els Coordinadors del Pla Català de l’Esport a l’Escola del Solsonès van participar en el I Congrés Mundial de l’Esport Escolar a Catalunya que va tenir lloc a l’INEFC de Barcelona durant els dies 11, 12, 13 i 14 de novembre. Experts d’arreu del món van discutir i analitzar les seves potencialitats des d’un punt de vista pedagògic, sociològic i psicològic. Les ponències i debats tractaven l’esport escolar des de diferents punts de vista: des del mitjans de comunicació, dels drets dels infants, gènere, esport federat, oci, lleure i recreació, valors, interculturalisme i integració, inclusió, salut, prevenció i benestar social.
Ha quedat demostrada la importància de l’activitat física i l’esport com a pilars fonamentals en el procés d’educació integral dels nostres alumnes. No hi ha projecte educatiu sense projecte esportiu i no hi ha projecte esportiu sense projecte educatiu. Les conclusions més importants han estat: calen més hores d’Educació Física a l’escola en horari lectiu, així com una oferta més àmplia d’activitats diversificades a l’abast de tothom i una major implicació dels estaments socials i de la família.